توجه شود که پاسخ های خانم دکتر ماریت زاهدی نیک، صرفا به صورت عمومی بوده و حتما باید قبل از اجرا با پزشک مربوطه مشورت های لازم صورت گیرد.

پرسش و پاسخ های اخیر

0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 19 ساعت قبل در رژیم لاغری توسط lolpv123 (40 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 19 ساعت قبل در رژیم لاغری توسط lolpv123 (40 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 6 روز قبل در دارویی توسط fish80fi (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 5 بازدید
سوال شده 6 روز قبل در روانشناسی توسط fish80fi (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 6 روز قبل در دارویی توسط fish80fi (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 5 بازدید
سوال شده 6 روز قبل در روانشناسی توسط fish80fi (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 6 روز قبل در دارویی توسط fish80fi (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 5 بازدید
سوال شده 6 روز قبل در روانشناسی توسط fish80fi (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 6 روز قبل در دارویی توسط fish80fi (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 5 بازدید
سوال شده 6 روز قبل در روانشناسی توسط fish80fi (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 6 روز قبل در دارویی توسط fish80fi (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 5 بازدید
سوال شده 6 روز قبل در روانشناسی توسط fish80fi (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 13 آبان 1398 در روانشناسی توسط lolpv1 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 6 بازدید
سوال شده 13 آبان 1398 در روانشناسی توسط lolpv1 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 6 بازدید
سوال شده 13 آبان 1398 در روانشناسی توسط lolpv1 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 6 بازدید
سوال شده 13 آبان 1398 در روانشناسی توسط lolpv1 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 5 بازدید
سوال شده 13 آبان 1398 در روانشناسی توسط lolpv1 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 6 بازدید
سوال شده 13 آبان 1398 در روانشناسی توسط lolpv1 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 6 بازدید
سوال شده 13 آبان 1398 در روانشناسی توسط lolpv1 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 6 بازدید
سوال شده 13 آبان 1398 در روانشناسی توسط lolpv1 (120 امتیاز)
برای نمایش موارد بیشتر لیست کامل سوالات یا برچسب های پرطرفدار را مشاهده نمایید
...