توجه شود که پاسخ های خانم دکتر ماریت زاهدی نیک، صرفا به صورت عمومی بوده و حتما باید قبل از اجرا با پزشک مربوطه مشورت های لازم صورت گیرد.

پرسش و پاسخ های اخیر در بیماری ها

0 امتیاز
0 پاسخ 5 بازدید
سوال شده 14 مرداد 1398 در بیماری ها توسط rryp789 (50 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 14 مرداد 1398 در بیماری ها توسط rryp789 (50 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 14 مرداد 1398 در بیماری ها توسط rryp789 (50 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 3 تیر 1398 در بیماری ها توسط antiwhel (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 3 تیر 1398 در بیماری ها توسط antiwhel (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 3 تیر 1398 در بیماری ها توسط antiwhel (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 3 تیر 1398 در بیماری ها توسط antiwhel (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 3 تیر 1398 در بیماری ها توسط antiwhel (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 3 تیر 1398 در بیماری ها توسط antiwhel (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 3 تیر 1398 در بیماری ها توسط antiwhel (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 3 تیر 1398 در بیماری ها توسط antiwhel (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 3 تیر 1398 در بیماری ها توسط antiwhel (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 3 تیر 1398 در بیماری ها توسط antiwhel (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 3 اردیبهشت 1398 در بیماری ها توسط toppolightingdk (50 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 3 اردیبهشت 1398 در بیماری ها توسط toppolightingdk (50 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 3 اردیبهشت 1398 در بیماری ها توسط toppolightingdk (50 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 926 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 83 بازدید
شما نیز سوالی دارید؟ کلیک کنید
...