توجه شود که پاسخ های خانم دکتر ماریت زاهدی نیک، صرفا به صورت عمومی بوده و حتما باید قبل از اجرا با پزشک مربوطه مشورت های لازم صورت گیرد.

پرسش و پاسخ های اخیر در بیماری ها

0 امتیاز
18 پاسخ 154 بازدید
0 امتیاز
20 پاسخ 2,527 بازدید
0 امتیاز
10 پاسخ 109 بازدید
0 امتیاز
13 پاسخ 124 بازدید
پاسخ داده شده 30 خرداد 1399 در بیماری ها توسط Beauple
0 امتیاز
12 پاسخ 138 بازدید
پاسخ داده شده 24 خرداد 1399 در بیماری ها توسط Naceveimi
0 امتیاز
13 پاسخ 134 بازدید
پاسخ داده شده 23 خرداد 1399 در بیماری ها توسط Naceveimi
0 امتیاز
6,841 پاسخ 6,054 بازدید
0 امتیاز
8 پاسخ 111 بازدید
سوال شده شهریور 19, 1398 در بیماری ها توسط payrasbeaso (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 31 بازدید
سوال شده شهریور 19, 1398 در بیماری ها توسط payrasbeaso (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 34 بازدید
سوال شده شهریور 19, 1398 در بیماری ها توسط payrasbeaso (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 29 بازدید
سوال شده شهریور 19, 1398 در بیماری ها توسط payrasbeaso (120 امتیاز)
0 امتیاز
7 پاسخ 104 بازدید
سوال شده شهریور 19, 1398 در بیماری ها توسط payrasbeaso (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 25 بازدید
سوال شده شهریور 19, 1398 در بیماری ها توسط payrasbeaso (120 امتیاز)
0 امتیاز
7 پاسخ 95 بازدید
سوال شده شهریور 19, 1398 در بیماری ها توسط payrasbeaso (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 17 بازدید
سوال شده شهریور 19, 1398 در بیماری ها توسط payrasbeaso (120 امتیاز)
0 امتیاز
9 پاسخ 105 بازدید
سوال شده مرداد 14, 1398 در بیماری ها توسط rryp789 (50 امتیاز)
0 امتیاز
8 پاسخ 104 بازدید
سوال شده مرداد 14, 1398 در بیماری ها توسط rryp789 (50 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 18 بازدید
سوال شده مرداد 14, 1398 در بیماری ها توسط rryp789 (50 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 27 بازدید
سوال شده تیر 3, 1398 در بیماری ها توسط antiwhel (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 23 بازدید
سوال شده تیر 3, 1398 در بیماری ها توسط antiwhel (120 امتیاز)
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.
...