توجه شود که پاسخ های خانم دکتر ماریت زاهدی نیک، صرفا به صورت عمومی بوده و حتما باید قبل از اجرا با پزشک مربوطه مشورت های لازم صورت گیرد.

پرسش و پاسخ های اخیر در تغذیه

0 امتیاز
6,896 پاسخ 5,970 بازدید
پاسخ داده شده 4 مرداد 1399 در تغذیه توسط ougbitutu
0 امتیاز
0 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 29 اردیبهشت 1399 در تغذیه توسط rocketleagueigvault (30 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 12 بازدید
سوال شده 19 اردیبهشت 1399 در تغذیه توسط pthprefabhouse (30 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 27 بازدید
سوال شده مرداد 23, 1398 در تغذیه توسط dfhk1233 (100 امتیاز)
0 امتیاز
11 پاسخ 123 بازدید
سوال شده مرداد 23, 1398 در تغذیه توسط dfhk1233 (100 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 16 بازدید
سوال شده مرداد 23, 1398 در تغذیه توسط dfhk1233 (100 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 20 بازدید
سوال شده مرداد 23, 1398 در تغذیه توسط dfhk1233 (100 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 24 بازدید
سوال شده مرداد 23, 1398 در تغذیه توسط dfhk1233 (100 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
سوال شده مرداد 23, 1398 در تغذیه توسط dfhk1233 (100 امتیاز)
0 امتیاز
4 پاسخ 19 بازدید
سوال شده مرداد 23, 1398 در تغذیه توسط dfhk1233 (100 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 29 بازدید
سوال شده مرداد 23, 1398 در تغذیه توسط dfhk1233 (100 امتیاز)
0 امتیاز
8 پاسخ 122 بازدید
سوال شده تیر 21, 1398 در تغذیه توسط fish15fi (120 امتیاز)
0 امتیاز
4 پاسخ 24 بازدید
سوال شده تیر 21, 1398 در تغذیه توسط fish15fi (120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
سوال شده تیر 21, 1398 در تغذیه توسط fish15fi (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 25 بازدید
سوال شده تیر 21, 1398 در تغذیه توسط fish15fi (120 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 24 بازدید
سوال شده تیر 21, 1398 در تغذیه توسط fish15fi (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 20 بازدید
سوال شده تیر 21, 1398 در تغذیه توسط fish15fi (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 17 بازدید
سوال شده تیر 21, 1398 در تغذیه توسط fish15fi (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 11 بازدید
سوال شده تیر 21, 1398 در تغذیه توسط fish15fi (120 امتیاز)
0 امتیاز
11 پاسخ 88 بازدید
سوال شده تیر 21, 1398 در تغذیه توسط fish15fi (120 امتیاز)
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.
...