توجه شود که پاسخ های خانم دکتر ماریت زاهدی نیک، صرفا به صورت عمومی بوده و حتما باید قبل از اجرا با پزشک مربوطه مشورت های لازم صورت گیرد.

پرسش و پاسخ های اخیر در تغذیه

0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده 23 مهر 1398 در تغذیه توسط Передаем Вам сведения об одорении решени
0 امتیاز
0 پاسخ 9 بازدید
سوال شده 23 مرداد 1398 در تغذیه توسط dfhk1233 (100 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 12 بازدید
سوال شده 23 مرداد 1398 در تغذیه توسط dfhk1233 (100 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 23 مرداد 1398 در تغذیه توسط dfhk1233 (100 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 12 بازدید
سوال شده 23 مرداد 1398 در تغذیه توسط dfhk1233 (100 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 10 بازدید
سوال شده 23 مرداد 1398 در تغذیه توسط dfhk1233 (100 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 10 بازدید
سوال شده 23 مرداد 1398 در تغذیه توسط dfhk1233 (100 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 23 مرداد 1398 در تغذیه توسط dfhk1233 (100 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 12 بازدید
سوال شده 23 مرداد 1398 در تغذیه توسط dfhk1233 (100 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 9 بازدید
سوال شده 21 تیر 1398 در تغذیه توسط fish15fi (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 21 تیر 1398 در تغذیه توسط fish15fi (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 6 بازدید
سوال شده 21 تیر 1398 در تغذیه توسط fish15fi (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 13 بازدید
سوال شده 21 تیر 1398 در تغذیه توسط fish15fi (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 10 بازدید
سوال شده 21 تیر 1398 در تغذیه توسط fish15fi (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 11 بازدید
سوال شده 21 تیر 1398 در تغذیه توسط fish15fi (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 21 تیر 1398 در تغذیه توسط fish15fi (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 6 بازدید
سوال شده 21 تیر 1398 در تغذیه توسط fish15fi (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 21 تیر 1398 در تغذیه توسط fish15fi (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 9 بازدید
سوال شده 21 تیر 1398 در تغذیه توسط fish15fi (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 29 خرداد 1398 در تغذیه توسط yqqe233 (110 امتیاز)
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.
...