توجه شود که پاسخ های خانم دکتر ماریت زاهدی نیک، صرفا به صورت عمومی بوده و حتما باید قبل از اجرا با پزشک مربوطه مشورت های لازم صورت گیرد.

پرسش و پاسخ های اخیر در تغذیه

0 امتیاز
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 1 روز قبل در تغذیه توسط yqqe233 (110 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 1 روز قبل در تغذیه توسط yqqe233 (110 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 1 روز قبل در تغذیه توسط yqqe233 (110 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 1 روز قبل در تغذیه توسط yqqe233 (110 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 1 روز قبل در تغذیه توسط yqqe233 (110 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 1 روز قبل در تغذیه توسط yqqe233 (110 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 1 روز قبل در تغذیه توسط yqqe233 (110 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 1 روز قبل در تغذیه توسط yqqe233 (110 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 1 روز قبل در تغذیه توسط yqqe233 (110 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 4 اردیبهشت 1398 در تغذیه توسط astasolution (50 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 4 اردیبهشت 1398 در تغذیه توسط astasolution (50 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 4 اردیبهشت 1398 در تغذیه توسط astasolution (50 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 12 فروردین 1398 در تغذیه توسط lili033 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 12 فروردین 1398 در تغذیه توسط lili033 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 12 فروردین 1398 در تغذیه توسط lili033 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 12 فروردین 1398 در تغذیه توسط lili033 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 12 فروردین 1398 در تغذیه توسط lili033 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 12 فروردین 1398 در تغذیه توسط lili033 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 6 بازدید
سوال شده 12 فروردین 1398 در تغذیه توسط lili033 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 5 بازدید
سوال شده 12 فروردین 1398 در تغذیه توسط lili033 (120 امتیاز)
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.
...