توجه شود که پاسخ های خانم دکتر ماریت زاهدی نیک، صرفا به صورت عمومی بوده و حتما باید قبل از اجرا با پزشک مربوطه مشورت های لازم صورت گیرد.

پرسش و پاسخ های اخیر در دارویی

0 امتیاز
1 پاسخ 7 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 9 بازدید
پاسخ داده شده 12 ساعت قبل در دارویی توسط Kelcaph
0 امتیاز
4 پاسخ 30 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 12 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 20 بازدید
پاسخ داده شده 1 روز قبل در دارویی توسط MatBosels
0 امتیاز
1 پاسخ 7 بازدید
پاسخ داده شده 1 روز قبل در دارویی توسط Lesoccusa
0 امتیاز
2 پاسخ 7 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 14 بازدید
پاسخ داده شده 1 روز قبل در دارویی توسط Kelcaph
0 امتیاز
1 پاسخ 8 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 11 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 9 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 9 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده 2 روز قبل در دارویی توسط Stevendumb
0 امتیاز
1 پاسخ 9 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 12 بازدید
پاسخ داده شده 3 روز قبل در دارویی توسط MatBosels
0 امتیاز
2 پاسخ 9 بازدید
پاسخ داده شده 3 روز قبل در دارویی توسط Lesoccusa
0 امتیاز
1 پاسخ 9 بازدید
پاسخ داده شده 4 روز قبل در دارویی توسط Kelcaph
0 امتیاز
1 پاسخ 7 بازدید
پاسخ داده شده 4 روز قبل در دارویی توسط Kelcaph
0 امتیاز
2 پاسخ 10 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 12 بازدید
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.
...