توجه شود که پاسخ های خانم دکتر ماریت زاهدی نیک، صرفا به صورت عمومی بوده و حتما باید قبل از اجرا با پزشک مربوطه مشورت های لازم صورت گیرد.

پرسش و پاسخ های اخیر در دارویی

0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 16 اردیبهشت 1398 در دارویی توسط toppoledlighting1 (50 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 16 اردیبهشت 1398 در دارویی توسط toppoledlighting1 (50 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 16 اردیبهشت 1398 در دارویی توسط toppoledlighting1 (50 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 16 اردیبهشت 1398 در دارویی توسط astaoffice2 (40 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 16 اردیبهشت 1398 در دارویی توسط astaoffice2 (40 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 16 اردیبهشت 1398 در دارویی توسط odorskiller1 (50 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 16 اردیبهشت 1398 در دارویی توسط odorskiller1 (50 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 16 اردیبهشت 1398 در دارویی توسط odorskiller1 (50 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 8 بازدید
پاسخ داده شده 11 اردیبهشت 1398 در دارویی توسط ccpwacgduae
0 امتیاز
1 پاسخ 7 بازدید
پاسخ داده شده 23 فروردین 1398 در دارویی توسط Elllict
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 12 فروردین 1398 در دارویی توسط yhh0825h (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 12 فروردین 1398 در دارویی توسط yhh0825h (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 12 فروردین 1398 در دارویی توسط yhh0825h (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 12 فروردین 1398 در دارویی توسط yhh0825h (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 12 فروردین 1398 در دارویی توسط yhh0825h (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 12 فروردین 1398 در دارویی توسط yhh0825h (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 12 فروردین 1398 در دارویی توسط yhh0825h (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 12 فروردین 1398 در دارویی توسط yhh0825h (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 12 فروردین 1398 در دارویی توسط yhh0825h (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 12 فروردین 1398 در دارویی توسط yhh0825h (120 امتیاز)
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.
...