توجه شود که پاسخ های خانم دکتر ماریت زاهدی نیک، صرفا به صورت عمومی بوده و حتما باید قبل از اجرا با پزشک مربوطه مشورت های لازم صورت گیرد.

پرسش و پاسخ های اخیر در دارویی

0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 1 تیر 1398 در دارویی توسط یه مریض (30 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 8 خرداد 1398 در دارویی توسط jiao7593v (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 8 خرداد 1398 در دارویی توسط jiao7593v (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 8 خرداد 1398 در دارویی توسط jiao7593v (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 8 خرداد 1398 در دارویی توسط jiao7593v (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 8 خرداد 1398 در دارویی توسط jiao7593v (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 8 خرداد 1398 در دارویی توسط jiao7593v (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 8 خرداد 1398 در دارویی توسط jiao7593v (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 8 خرداد 1398 در دارویی توسط jiao7593v (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 8 خرداد 1398 در دارویی توسط jiao7593v (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 8 خرداد 1398 در دارویی توسط jiao7593v (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 16 اردیبهشت 1398 در دارویی توسط toppoledlighting1 (50 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 16 اردیبهشت 1398 در دارویی توسط toppoledlighting1 (50 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 16 اردیبهشت 1398 در دارویی توسط toppoledlighting1 (50 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 16 اردیبهشت 1398 در دارویی توسط astaoffice2 (40 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 16 اردیبهشت 1398 در دارویی توسط astaoffice2 (40 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 16 اردیبهشت 1398 در دارویی توسط odorskiller1 (50 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 16 اردیبهشت 1398 در دارویی توسط odorskiller1 (50 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 16 اردیبهشت 1398 در دارویی توسط odorskiller1 (50 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 9 بازدید
پاسخ داده شده 11 اردیبهشت 1398 در دارویی توسط ccpwacgduae
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.
...