توجه شود که پاسخ های خانم دکتر ماریت زاهدی نیک، صرفا به صورت عمومی بوده و حتما باید قبل از اجرا با پزشک مربوطه مشورت های لازم صورت گیرد.

پرسش و پاسخ های اخیر در دارویی

0 امتیاز
3 پاسخ 24 بازدید
پاسخ داده شده 2 روز قبل در دارویی توسط Janneup
0 امتیاز
3 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز
11 پاسخ 61 بازدید
پاسخ داده شده 3 روز قبل در دارویی توسط Janneup
0 امتیاز
8 پاسخ 25 بازدید
0 امتیاز
8 پاسخ 52 بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 9 بازدید
پاسخ داده شده 4 روز قبل در دارویی توسط Stepdounc
0 امتیاز
10 پاسخ 33 بازدید
0 امتیاز
7 پاسخ 49 بازدید
پاسخ داده شده 5 روز قبل در دارویی توسط Stepdounc
0 امتیاز
2 پاسخ 11 بازدید
پاسخ داده شده 5 روز قبل در دارویی توسط Stepdounc
0 امتیاز
10 پاسخ 42 بازدید
پاسخ داده شده 5 روز قبل در دارویی توسط Stepdounc
0 امتیاز
9 پاسخ 33 بازدید
پاسخ داده شده 5 روز قبل در دارویی توسط Stepdounc
0 امتیاز
11 پاسخ 40 بازدید
پاسخ داده شده 5 روز قبل در دارویی توسط Stepdounc
0 امتیاز
2 پاسخ 4 بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 12 بازدید
پاسخ داده شده 2 فروردین 1399 در دارویی توسط Stepdounc
0 امتیاز
20 پاسخ 114 بازدید
پاسخ داده شده 2 فروردین 1399 در دارویی توسط Stepdounc
0 امتیاز
2 پاسخ 10 بازدید
پاسخ داده شده 1 فروردین 1399 در دارویی توسط Stepdounc
0 امتیاز
3 پاسخ 18 بازدید
پاسخ داده شده 1 فروردین 1399 در دارویی توسط Janneup
0 امتیاز
9 پاسخ 36 بازدید
پاسخ داده شده 1 فروردین 1399 در دارویی توسط Stepdounc
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
پاسخ داده شده 29 اسفند 1398 در دارویی توسط Janneup
0 امتیاز
9 پاسخ 36 بازدید
پاسخ داده شده 29 اسفند 1398 در دارویی توسط Stepdounc
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.
...