توجه شود که پاسخ های خانم دکتر ماریت زاهدی نیک، صرفا به صورت عمومی بوده و حتما باید قبل از اجرا با پزشک مربوطه مشورت های لازم صورت گیرد.

پرسش و پاسخ های اخیر در دارویی

0 امتیاز
708 پاسخ 7,922 بازدید
پاسخ داده شده 2 دقیقه قبل در دارویی توسط Briangot
0 امتیاز
208 پاسخ 887 بازدید
پاسخ داده شده 15 ساعت قبل در دارویی توسط Richarddpx
0 امتیاز
1 پاسخ 8,057 بازدید
سوال شده 17 اردیبهشت 1399 در دارویی توسط lengdfg (90 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 2,996 بازدید
سوال شده 17 اردیبهشت 1399 در دارویی توسط lengdfg (90 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 7,759 بازدید
سوال شده 17 اردیبهشت 1399 در دارویی توسط lengdfg (90 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 5,162 بازدید
سوال شده 17 اردیبهشت 1399 در دارویی توسط lengdfg (90 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 2,978 بازدید
سوال شده 17 اردیبهشت 1399 در دارویی توسط lengdfg (90 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 14 بازدید
سوال شده 17 اردیبهشت 1399 در دارویی توسط lengdfg (90 امتیاز)
0 امتیاز
4 پاسخ 44 بازدید
سوال شده آذر 27, 1398 در دارویی توسط damimi721 (120 امتیاز)
0 امتیاز
3 پاسخ 27 بازدید
سوال شده آذر 27, 1398 در دارویی توسط damimi721 (120 امتیاز)
0 امتیاز
3 پاسخ 27 بازدید
سوال شده آذر 27, 1398 در دارویی توسط damimi721 (120 امتیاز)
0 امتیاز
5 پاسخ 59 بازدید
سوال شده آذر 27, 1398 در دارویی توسط damimi721 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 15 بازدید
سوال شده آذر 27, 1398 در دارویی توسط damimi721 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 8 بازدید
سوال شده آذر 27, 1398 در دارویی توسط damimi721 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده آذر 27, 1398 در دارویی توسط damimi721 (120 امتیاز)
0 امتیاز
4 پاسخ 38 بازدید
سوال شده آذر 27, 1398 در دارویی توسط damimi721 (120 امتیاز)
0 امتیاز
3 پاسخ 33 بازدید
سوال شده آذر 27, 1398 در دارویی توسط damimi721 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 7 بازدید
سوال شده آذر 27, 1398 در دارویی توسط damimi721 (120 امتیاز)
0 امتیاز
9 پاسخ 97 بازدید
سوال شده آبان 16, 1398 در دارویی توسط fish80fi (120 امتیاز)
0 امتیاز
10 پاسخ 123 بازدید
سوال شده آبان 16, 1398 در دارویی توسط fish80fi (120 امتیاز)
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.
...