توجه شود که پاسخ های خانم دکتر ماریت زاهدی نیک، صرفا به صورت عمومی بوده و حتما باید قبل از اجرا با پزشک مربوطه مشورت های لازم صورت گیرد.

هیچ سوالی در رفتار شناسی نیست

شما نیز سوالی دارید؟ کلیک کنید
...