توجه شود که پاسخ های خانم دکتر ماریت زاهدی نیک، صرفا به صورت عمومی بوده و حتما باید قبل از اجرا با پزشک مربوطه مشورت های لازم صورت گیرد.

پرسش و پاسخ های اخیر در رژیم لاغری

0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 6 خرداد 1398 در رژیم لاغری توسط lv520xin71 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 6 خرداد 1398 در رژیم لاغری توسط lv520xin71 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 6 خرداد 1398 در رژیم لاغری توسط lv520xin71 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 6 خرداد 1398 در رژیم لاغری توسط lv520xin71 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 6 خرداد 1398 در رژیم لاغری توسط lv520xin71 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 6 خرداد 1398 در رژیم لاغری توسط lv520xin71 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 6 خرداد 1398 در رژیم لاغری توسط lv520xin71 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 6 خرداد 1398 در رژیم لاغری توسط lv520xin71 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 6 خرداد 1398 در رژیم لاغری توسط lv520xin71 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 6 خرداد 1398 در رژیم لاغری توسط lv520xin71 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 27 اردیبهشت 1398 در رژیم لاغری توسط lskd89v (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 27 اردیبهشت 1398 در رژیم لاغری توسط lskd89v (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 27 اردیبهشت 1398 در رژیم لاغری توسط lskd89v (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 27 اردیبهشت 1398 در رژیم لاغری توسط lskd89v (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 27 اردیبهشت 1398 در رژیم لاغری توسط lskd89v (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 27 اردیبهشت 1398 در رژیم لاغری توسط lskd89v (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 27 اردیبهشت 1398 در رژیم لاغری توسط lskd89v (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 27 اردیبهشت 1398 در رژیم لاغری توسط lskd89v (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 27 اردیبهشت 1398 در رژیم لاغری توسط lskd89v (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 27 اردیبهشت 1398 در رژیم لاغری توسط lskd89v (120 امتیاز)
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.
...