توجه شود که پاسخ های خانم دکتر ماریت زاهدی نیک، صرفا به صورت عمومی بوده و حتما باید قبل از اجرا با پزشک مربوطه مشورت های لازم صورت گیرد.

Adjustable Scoring Saw Blade

0 امتیاز
3 بازدید
· 20mm arbor and 5 ATB tooth with positive hook angle
· Cuts double-sided laminate, chipboard or MDF
· 80mm with 10+10 tooth design https://www.nicecutter.com/wood-cutting-blade/scoring-saw-blade/adjustable-scoring-saw-blade.html
سوال شده آذر 12, 1400 در روانشناسی توسط oxugerunutisafevak (190 امتیاز)

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...