توجه شود که پاسخ های خانم دکتر ماریت زاهدی نیک، صرفا به صورت عمومی بوده و حتما باید قبل از اجرا با پزشک مربوطه مشورت های لازم صورت گیرد.

hotsale Fabric Office Sofa

0 امتیاز
5 بازدید
Modern fabric sofa set ENJOY sofa series
The unique style of modernism and superior, elegant and spirited design is natural and noble. Best meeting the three requirements of customers for comforts. Practicality and aesthetics. Give you a graceful, romantic and leisurely environment. Enjoy the happy work hours brought by LOPO modern fabric sofa set.

Product view
Sofa nameModern fabric sofa set
Item No.ENJOY sofa series
ProductsSingle seat sofa, love seat, three seat sofa, stools, coffee table
DimensionSee the drawings   below
RangeOpen office space/discussion room/reception sofa/executive room sofa/hotel lobby sofa/Coffee shop sofa

Our Designers from our visions
Enjoy
somethingdifferent       
High back & Low back ! fit your office WELL
Round corner / Beauty and safe
Fashion color combination
Inspired by the top Italian furniture designers, the furniture design discovers the unique aesthetic value of simple and fashionable. ENJOY series products satisfy your pursuit of quality life, with exquisite details and excellent workmanship


Modern fabric sofa set drawing & Dimensions
 


Why you need us?
This full modern fabric sofa set series modern office sofa designs are designed and produced by LOPO furniture. Factory outlet price and service assured to all customers.hotsale Fabric Office Sofa
website:http://www.lopo-officesystem.com/office-sofa/fabric-office-sofa/
سوال شده 16 آبان 1398 در روانشناسی توسط fish80fi (120 امتیاز)

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...