توجه شود که پاسخ های خانم دکتر ماریت زاهدی نیک، صرفا به صورت عمومی بوده و حتما باید قبل از اجرا با پزشک مربوطه مشورت های لازم صورت گیرد.

Rotary Fiber Laser Marking Machine

0 امتیاز
1 بازدید
Lifting wheel:mport high quality, high energy, stabilityThe fiber laser, high precision optical vibration components and the industry's top softwaresysteml Fieldlens:small volume (the world's smallest), suitable for harsh environment, theinterface is friendly, what you want to see a few... https://www.cllaser-technology.com/laser-marking-machine/rotary-fiber-laser-marking-machine.html
سوال شده 2 مهر 1399 در روانشناسی توسط anogogopipunim (980 امتیاز)

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...