توجه شود که پاسخ های خانم دکتر ماریت زاهدی نیک، صرفا به صورت عمومی بوده و حتما باید قبل از اجرا با پزشک مربوطه مشورت های لازم صورت گیرد.

Elevator Group Control Board SM.GC/C

0 امتیاز
4 بازدید
Support 8 elevator group control; the maximum floor number of each elevator is 48 http://www.yixin-international.com/elevator-main-board/elevator-group-control-board-sm-gc-c.html
سوال شده آبان 10, 1399 در روانشناسی توسط mefamaqumawa (140 امتیاز)

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...