توجه شود که پاسخ های خانم دکتر ماریت زاهدی نیک، صرفا به صورت عمومی بوده و حتما باید قبل از اجرا با پزشک مربوطه مشورت های لازم صورت گیرد.

آخرین سوالات دارای برچسب wooden spoon fork machinery

0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 6 آبان 1400 در روانشناسی توسط g28in28pd (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 1 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 4 آبان 1400 در روانشناسی توسط ing26pd26 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 3 آبان 1400 در روانشناسی توسط pd25ing25 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 29 مهر 1400 در روانشناسی توسط pd21ing21 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 29 مهر 1400 در روانشناسی توسط pd21ing21 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 29 مهر 1400 در روانشناسی توسط pd21ing21 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 28 مهر 1400 در روانشناسی توسط p21ngpi020 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 28 مهر 1400 در روانشناسی توسط p21ngpi020 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 1 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 22 مهر 1400 در روانشناسی توسط pi21ng014p (120 امتیاز)
0 امتیاز
68 پاسخ 55 بازدید
سوال شده 21 مهر 1400 در روانشناسی توسط ping013p21 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 21 مهر 1400 در روانشناسی توسط ping013p21 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 20 مهر 1400 در روانشناسی توسط p21ping012 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 16 مهر 1400 در روانشناسی توسط pp2021dd108 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
...