توجه شود که پاسخ های خانم دکتر ماریت زاهدی نیک، صرفا به صورت عمومی بوده و حتما باید قبل از اجرا با پزشک مربوطه مشورت های لازم صورت گیرد.

فعالیت های اخیر توسط kll93zl

0 پاسخ 6 بازدید
0 پاسخ 5 بازدید
سوال شده آذر 1, 1400 در دارویی
0 پاسخ 6 بازدید
سوال شده آذر 1, 1400 در دارویی
0 پاسخ 6 بازدید
سوال شده آذر 1, 1400 در دارویی
0 پاسخ 4 بازدید
0 پاسخ 6 بازدید
سوال شده آذر 1, 1400 در دارویی
0 پاسخ 6 بازدید
سوال شده آذر 1, 1400 در دارویی
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده آذر 1, 1400 در دارویی
0 پاسخ 5 بازدید
سوال شده آذر 1, 1400 در دارویی
0 پاسخ 6 بازدید
سوال شده آذر 1, 1400 در دارویی
...