توجه شود که پاسخ های خانم دکتر ماریت زاهدی نیک، صرفا به صورت عمومی بوده و حتما باید قبل از اجرا با پزشک مربوطه مشورت های لازم صورت گیرد.

فعالیت های اخیر توسط pi018p21ng

0 پاسخ 7 بازدید
0 پاسخ 7 بازدید
سوال شده مهر 26, 1400 در روانشناسی
0 پاسخ 5 بازدید
0 پاسخ 7 بازدید
...