توجه شود که پاسخ های خانم دکتر ماریت زاهدی نیک، صرفا به صورت عمومی بوده و حتما باید قبل از اجرا با پزشک مربوطه مشورت های لازم صورت گیرد.

ممتاز ترین کاربران

m.zahedi 180   lili033 120
astao55 120   yangbiao 120
zlzl21c 120   hgfhg666 120
fish15fi 120   rongxuan 120
usou7v 120   liaobai 120
yh08259 120   fgdfd676 120
oakjkg3 120   huanbei 120
antiwhel 120   wszj111222 110
jiao7593v 120   yqqe233 110
lv520xin71 120   n66fhj 110
lskd89v 120   dfhk1233 100
astao3 120   ttf2028 90
hdkdh1d 120   m.tehrani 90
ae29cou 120   Anthony 80
yhh0825h 120   rryp789 50
...